Mitä arvioidaan?
Arviotavat kohteet vaihtelevat maa-alueista teollisuus- ja liikekiinteistöihin ja kesämökeistä kerrostaloihin. Arvioin asumiseen ja yrittämiseen liittyviä kiinteistöjä laidasta laitaan.

Mihin kiinteistöarvioita käytetään?
Kiinteistöarvioita tehdään eri viranomaisia ja rahoittajia varten sekä yritysjärjestelyitä, sukupolvenvaihdoksia ja omaisuusjärjestelyjä tehtäessä.

AKA-arvioijaa käytetään, kun tarvitaan puolueetonta ja asiantuntevaa arvioita esimerkiksi vaativien kiinteistökauppojen yhteydessä, vakuusarvioinneissa, tilinpäätöksissä, vuokrauksissa, osituksen ja perinnönjaon yhteydessä ja erilaisissa riitatilanteissa.

Auktorisointi
Auktorisoitu kiinteistöarvioija,  AKA, on luotettava ja puolueeton arvioinnin ammattilainen. Auktorisoidun arvion tulee olla Hyvää kiinteistöarviointitapaa koskevien sääntöjen mukainen. Pätevyys on osoitettu suorittamalla vaativa AKA-koe hyväksytysti. Katso lisää tästä linkistä.

Arviokirja, auktorisoitu arvio = laajasti kohdetta ja arvioinnin perusteita avaava arvio, AKA-arvio
Arviolausunto = suppeampi, jossa kohteen tiedot ja arvioinnin perusteet lyhyesti, LKV-arvio
Hinnoittelu on tapauskohtaista, koska kaikki arvioitavat kohteetkin ovat yksilöllisiä. Arviointityön hinnan määritys tehdään ammattitaidolla kunkin kohteen ominaisuudet huomioiden. Annamme aina arvioinnista hintanäkemyksen etukäteen ja teemme arvioinnista sopimuksen.
Kanta-Häme
Pohjois-Uusimaa
Kiinteistökokonaisuuksissa tarvittaessa koko maa
Arvioijan palveluihin kuuluvat
Olen sitoutunut noudattamaan kiinteistöarviointilautakunnan sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä sekä kansainvälistä arviointistandardia (IVS).

Kiinteistöarviointi on yhteys toimeksiantajan/tilaajan kanssa ja sopimuksen teko